راهنمای ارسال پیشنهاد:

 

 

نظام پیشنهادها چیست؟ مشارکت و خرد جمعی برای پیشبرد یک سازمان ضروری است. هر کدام از افرادی که در یک سازمان هستند می توانند تغییری برای بهبود مجموعه ارایه بدهند. نظام پیشنهادها سازوکاری است که افراد در هر رده­ای که باشند؛ می توانند برای هر بخشی از سازمان پیشنهادی برای بهبود ارایه دهند و پس از بررسی و پذیرش برای تصویب اجرای آن اقدام می شود.

آیین نامه نظام پیشنهادها اینجا هست، قبل از ارسال پیشنهاد یک بار آن را مرور کنید.

 

چه چیزی پیشنهاد است، چه چیزی پیشنهاد نیست؟ انتقاد، توصیه و یا پند کلی بدون راهکار مشخص پیشنهاد محسوب نمی شود. پیشنهاد، طرح مشکل (یا وضعیت قابل بهبود) به همراه راهکار پیشنهادی مشخصی با ذکر مزایا و معایب آن است. بهبود در وضعیت نیز دارای دو مشخصه جدید بودن (در دانشگاه) و مفید بودن (بیشتر بودن مزایا نسبت به معایب اجرای پیشنهاد) می باشد.

 

ایده چیست، پیشنهاد کدام است؟ ایده، طرح اولیه ای است که به ذهن رسیده و عموما شامل عنوان پیشنهاد می شود. اما پیشنهاد ایده پردازش شده ای است که پس از تحقیق (هرچند کوتاه) تکمیل شده و به شش سوال (چی؟ چرا؟ کی؟چه کسی؟ کجا؟ چطور؟) جواب می دهد.

 

من یک ایده دارم اما نمی دانم چطور به یک پیشنهاد تبدیلش کنم؟ اگر فکر می کنید که ایده شما به بهبود (هر چند کوچک) منجر می شود، دست بجنبانید. از دوستان خود و اینترنت استفاده کنید و چند مطلب در این مورد بخوانید و فرم پیشنهاد را تکمیل کنید. می توانید ایده خود را با کمک دوستان و همکاران خود تبدیل به پیشنهاد کنید و یک پیشنهاد گروهی تهیه کنید. اگر هم هیچ یک از این ها نشد، می توانید از دبیرخانه نظام پیشنهادها کمک بگیرید تا افراد مطلع را در زمینه ایده ای که در ذهن دارید به شما معرفی کند.

 

چه کسانی می توانند پیشنهاد بدهند؟ هیچ محدودیتی وجود ندارد، دانشجویان، مراجعان، کارکنان، کارشناسان، مدیران و هیات علمی دانشگاه. هر کس می تواند چیزی را که در ذهن دارد در قالب پیشنهاد ارایه کند.

 

چگونه پیشنهاد خود را ارسال کنم؟ همکاران هیات علمی و کارکنان دانشگاه می توانند از طریق اتوماسیون اداری فرم پیشنهاد را به کارتابل دبیرخانه ارسال کنند. اگر به هر دلیل دسترسی به اتوماسیون نداشتید از طریق ایمیل نظام پیشنهادها به آدرس suggestion@basu.ac.ir پیشنهاد خود را ارسال کنید. دانشجویان و مراجعان دانشگاه نیز از طریق ایمیل و یا دفتر منابع انسانی دانشگاه می توانند پیشنهاد خود را ارایه دهند.

 

پیشنهاد من چطور بررسی می شود؟ هر پیشنهاد در چندین مرحله بررسی می شود. در مرحله اول دبیرخانه نگاهی به آن می اندازد تا کم و کسری نداشته باشد. اگر نیاز باشد آن را به پیشنهاد دهنده برمی گرداند تا تکمیل شود. در مرحله بعد یک کد پیگیری به آن می دهد و بدون اسم و مشخصات همزمان به واحد مرتبط و اعضای کمیته نظام پیشنهادها ارسال می کند تا آنها جداگانه ارزیابی اش کنند. اگر نیاز باشد فرد متخصصی خارج از اعضای کمیته هم موضوع را بررسی می کند. در نهایت در یک جلسه با حضور اعضای کمیته و نماینده معاونت مرتبط در دانشگاه، پیشنهاد بررسی می شود و تصمیم گرفته می شود که پیشنهاد قابل قبول نیست/ نیاز به تکمیل دارد/ پیشنهاد قابل پذیرش است.

 

چه پیشنهادهایی بررسی نمی شوند؟ پیشنهادهای تکراری، مبهم، حاوی شکایت از افراد، دارای درخواست شخصی، عدم ارایه راه حل در پیشنهاد، پیشنهاد با هزینه نامتناسب و سایر مواردی که یک پیشنهاد را شامل ماده 11 آیین نامه می کند.

 

چه کسانی پیشنهادها را ارزیابی می کنند؟ اعضای نظام پیشنهادها را هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه تعیین می کنند که می توانید در اینجا آنها را بشناسید.

 

سرنوشت پیشنهاد پذیرش شده چه می شود؟ پیشنهاد برای تصویب به هیات اجرایی دانشگاه می رود و پس از تصویب نهایی برای انجام مراحل اجرایی به رییس دفتر ریاست دانشگاه ارجاع می گردد.

 

روند بررسی چگونه اطلاع رسانی می شود؟ در هر مرحله از بررسی پیشنهاد متناسب با پیشرفت ان از طریق مقتضی (اتوماسیون یا ایمیل) موضوع به اطلاع پیشنهاد دهنده رسانده می شود.

 

آیا می توان به نتیجه بررسی پیشنهاد اعتراض کرد؟ بله. تا وقتی پیشنهاد در کارگروه بررسی می شود می توان به نتیجه بررسی اعتراض کرد. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد تا دو هفته بعد از اطلاع رسانی می توان به صورت مکتوب درخواست بررسی مجدد نمود که با حضور پیشنهاد دهنده در کارگروه مجدد پیشنهاد بررسی شده و تصمیم گیری می شود.

 

کوچک زیباست. نیازی نیست که یک پیشنهاد تحول عظیمی ایجاد کند یا همه گیر باشد. تغییرات کوچک گاهی موثرترند. ممنون که پیشنهاد خود را ارسال می کنید.