بازگشت به صفح اصلی

 

{خبر1} تشکیل کمیته نظام پیشنهادها:

اولین کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه برای سال 1400 با حکم معاون محترم توسعه و پشتیبانی دانشگاه تشکیل گردید. اعضای این کمیته بر اساس آیین نامه نظام پیشنهادها علاوه بر بررسی پیشنهادات ارایه شده در سال 1399، روال کاری پذیرش و بررسی پیشنهادها، اصلاح آیین نامه های مربوط و ارسال پیشنهادهای پذیرش شده به هیات اجرایی را در دستور کار دارند. لازم به ذکر است که پیشنهادهای سال 99 بالغ بر 80 پیشنهاد است که لیست آن را در صفحه اینترنتی نظام پیشنهادها می توان مشاهده کرد.

 .

=======================================

{خبر2} تشکیل جلسه نظام پیشنهادات با مدیر جدید منابع انسانی دانشگاه:

یازدهمین جلسه کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه در تاریخ 1400/10/29 با حضور آقای مهندس حمدیه مدیر جدید منابع انسانی تشکیل شد. در این جلسه ضمن ارایه گزارش فعالیت های انجام شده اولین دوره کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه در خصوص ادامه روند این کمیته و جهت گیری های آن تبادل نظر شد.

=======================================

{خبر3} اتمام بررسی پیشنهادات همکاران در سال 1399:

در سیزدهمین جلسه کمیته نظام پیشنهادات که در تاریخ 1400/11/13 با حضور اعضای جدید این کمیته برگزار  شد بررسی پیشنهادهای ارایه شده همکاران در سال 1399 به اتمام رسید. نتیجه بررسی هر یک از پیشنهادها به اطلاع همکاران پیشنهاد دهنده ارسال شده است.

=======================================

{خبر4} ارسال پیشنهادات جدید همکاران برای بررسی در دوره جدید نظام پیشنهادها:  

نظام پیشنهادها از تمامی همکاران دانشگاهی دعوت می نماید که پیشنهادهای گرانقدر خود را به دبیرخانه نظام پیشنهادها ارسال نمایند. لطفا قبل از ارسال پیشنهاد بخش راهنما را مطالعه کنید.