فرم ها و فرآیندها

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ردیف فرآیند فرم ها و مستندات فرآیند
1 مرخصی استحقاقی دریافت فرم مرخصی
2 درخواست دور کاری(مخصوص همکار خانم) فرم درخواست دورکاری
3 تغییر صندوق بازنشستگی درخواست عضو به اداره کارگزینی و انجام روال انتقال محل پرداخت بیمه بازنشستگی-مراجعه به اداره رفاه جهت تغییر دفترچه خدمات درمانی
4 دریافت کمک هزینه ازدواج

شیوه نامه دریافت کمک هزینه ازدواج

روال:ارائه درخواست عضو بعلاوه اصل و کپی عقدنامه و شناسنامه زوجین(تمام صفحات)

5 دریافت کمک هزینه فوت

شیوه نامه دریافت کمک هزینه فوت

روال: ۱-درصورت فوت همکار: ارائه درخواست ورثه قانونی بعلاوه گواهی فوت و گواهی انحصار وراثت

۲-درصورت فوت افراد تحت تکفل همکار: ارائه درخواست عضو بعلاوه گواهی فوت و مستندات تکفل

6 بیمه عمر و حوادث کارکنان

برای همه کارکنان و اعضای هیات علمی اعم از شاغل و بازنشسته هر ساله توسط دانشگاه پوشش بیمه ایجاد می گردد که در صورت فوت هر یک از افراد مذکورمبلغ تعیین شده در قرارداد به افراد مشخص شده در فرم استفاده کنندگان از بیمه عمر پرداخت می گردد.

در صورتیکه همکار در زمان حیات اقدام به تکمیل فرم مذکور ننماید با توجه به گواهی انحصار وراثت اقدام خواهد شد

7 دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی برای خود یا اعضای خانواده

در صورت تغییر صندوق به سازمان بازنشستگی می بایست همکار نسبت به حذف دفترچه تامین اجتماعی(با نامه اداره رفاه) و دریافت دفترچه از بیمه سلامت اقدام نماید

۱-اعضا جهت ایجاد پوشش بیمه خدمات درمانی از بیمه سلامت برای افراد تحت تکفل می بایست با دریافت و تکمیل فرم افزایش عائله از اداره رفاه- نامه کسر از حقوق از امور مالی و همراه داشتن یک قطعه عکس(افراد دارای سن بالای ۲سال) و اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی به دفتر پیشخوان دولت واقع در ابتدای خیابان پاستور ساختمان فدک مراجعه نمایند

۲-اعضا جهت ایجاد پوشش بیمه درمانی از بیمه تامین اجتماعی برای افراد تحت تکفل می بایست اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس(افراد دارای سن بالای ۲سال) به بیمه تامین اجتماعی واقع در خیابان بوعلی بالاتر از ۱۳خانه مراجعه نمایند

8 ابطال دفترچه بیمه خدمات درمانی اعضای خانواده دریافت نامه ابطال از اداره رفاه و نامه کسر ازحقوق امور مالی و مراجعه به دفتر پیشخوان دولت واقع در ابتدای خیابان پاستور ساختمان فدک