مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی


حسین حمدیه
- مدیر منابع انسانی و پشتیبانی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

ایمیل :

تلفن : 31407227


داخلی : 7227-1220